Spausdinti

Vėjo elektrinių parko įrengimas Kruonio HAE teritorijoje

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“ siekia didinti savo konkurencingumą energijos gamybos srityje panaudojant atsinaujinančius išteklius. Atsižvelgiant į tai, bendrovė 2013 m. inicijavo Kruonio vėjo elektrinių parko įrengimo projektą. Įgyvendinant šį projektą Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje galėtų būti įrengtas 20–40 MW vėjo elektrinių parkas.

Darbai

2015 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje užbaigti vienerius metus trukę kompleksiniai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų matavimai, leidžiantys įvertinti pirminį sklypo potencialą vėjo elektrinių parkui įrengti. Remiantis teigiamais vėjo matavimų rezultatais, Bendrovė inicijavo vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamuosius darbus.

Jau yra parengta Kruonio vėjo elektrinių parko įtakos NATURA 2000 teritorijoms studija, vėjo resurso ir elektros energijos gamybos apimčių įvertinimo galimybių studija ir poveikio aplinkai vertinimo programa, užbaigta paukščių ir šikšnosparnių  teritorijoje stebėsenos programa, rengiamasi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešinimo ir derinimo, teritorijų detaliojo planavimo darbams, procedūras numatant užbaigti iki 2016 m. pabaigos.

Projekto nauda

Įgyvendinus šį investicinį projektą:

  • Išaugtų bendrovės valdomų konkurencingų elektros energijos gamybos pajėgumų apimtys;
  • Didėtų žaliosios elektros energijos gamybos dalis bendrovės gamybos pajėgumų portfelyje;
  • Sumažėtų aplinkos tarša;
  • Bendrovė prisidėtų prie Lietuvos nacionalinių tikslų dėl atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimo didinimo, diversifikuojant energijos išteklių balansą ir siekiant energetinės nepriklausomybės;
  • Būtų efektyviau išnaudojama Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorija.

Investicijos

Šiame etape projektas įgyvendinamas „Lietuvos energijos gamybos“ lėšomis.

Priedai:

Informacija apie parengtą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Informacija apie parengtą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą (paskelbta 2016-07-25)

Informacija apie priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (paskelbta 2017-05-12)

Galimo vėjo elektrinių parko Kruonio HAE teritorijoje vizualizacija