Spausdinti

Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamybos“ valdomos Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje nuo 2010 m. įgyvendinamas Kruonio pramoninio parko įrengimo projektas, kuriuo siekiama į šią teritoriją pritraukti užsienio investuotoją, besispecializuojantį stambių, regionus aptarnaujančių duomenų centrų, aukštųjų technologijų veikloje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1495 projektą pripažinto valstybei svarbiu ekonominiu projektu, o 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.1515 dalį Kruonio HAE sklypo priskyrė Kauno LEZ teritorijai.

Kruonio HAE teritorija yra idealiai tinkama duomenų centrų veiklai dėl jau išvystytos Kruonio HAE svarbios infrastruktūros: aukšto patikimumo telekomunikacijų, elektros energijos tiekimo ir logistikos sistemos, taip pat Kauno marių artumo, suteikiančio galimybę panaudoti marių vandenį duomenų centrų aušinimo procesams.

Kruonio HAE yra valstybinės svarbos objektas, kuriems keliami aukšti saugumo reikalavimai, o tai taip pat aktualu duomenų centrų vystytojams.

Darbai

Siekiant padidinti šios teritorijos patrauklumą potencialiems investuotojams, 2013-2014 m. teritorijoje išplėtota būtina inžinerinė infrastruktūra: susisiekimo komunikacijos, vandentiekio, lietaus ir nuotekų tinklai.

2016 m. teritorijoje inicijuotos detaliojo teritorijos plano keitimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Jomis siekiama atlikti Kruonio HAE teritorijos detaliojo plano pakeitimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Tai leistų ženkliai sumažinti administracinių procedūrų naštą, tenkančią investuotojui, ir sutrumpinti įsikūrimo terminus nuo potencialaus investuotojo atėjimo iki duomenų centrų veiklos pradžios. Visas šias procedūras numatoma užbaigti 2017 m.

Projekto nauda

Įgyvendinus šį investicinį projektą:

  • Padidėtų tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvą ir patrauklumas kitiems potencialiems užsienio investuotojams;
  • Būtų sukurtos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos Lietuvoje;
  • Sustiprėtų šalies pozicijos kaip IT sektoriaus lyderės regione, ypač sparčiojo interneto, skaitmeninių duomenų perdavimo srityse.

Investicijos

2013-2014 m. inžinerinės infrastruktūros įrengimo Kruonio HAE teritorijoje projektas įgyvendintas panaudojant ES struktūrinės paramos lėšas pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.4-ŪM-01-V priemonę „Invest LT“, skirtą teritorijų pritaikymui investicijoms į Lietuvą pritraukti.

Priedai:

Pranešimas apie parengtą KHAE sklypo detaliojo plano keitimą

Pranešimas apie pradedamą rengti KHAE sklypo detalųjų planą

LR Vyriausybės nutarimas dėl Kruonio HAE sklypo detaliojo plano keitimo rengimo

LR Vyriausybės nutarimo projektas dėl detaliojo plano keitimo Kruonio HAE teritorijoje

Kruonio HAE teritorijos privalumai duomenų centrų veiklai (anglų kalba)