Spausdinti

Informacija apie „Lietuvos energijos gamyba“, AB, investicijas 2012-2020 m.

Spausdinti

(Pagal Energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 patvirtintų Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisykles)

Planuojamos ir patvirtintos investicijos, kurių vertė didesnė negu 0,86 mln. Eur:

  • Lietuvos elektrinės dūmtraukio nr. 3 išorinės dalies rekonstrukcija;
  • Kuro ūkio vandens valymo flotacinių įrenginių rekonstrukcija;
  • Fizinės saugos sistemų atnaujinimas (vaizdo, perimetro, praėjimo stebėsenos ir kontrolės);
  • Cheminio vandens valymo įrenginiai vandens tiekimui į kombinuotą ciklo bloką;
  • Savų reikmių kompleksinių paskirstymo įrenginių, kompleksinių transformatorinio paskirstymo pastočių renovacija;
  • Šilumos energijos gamybos pajėgumų ir garo gamybos pajėgumų Lietuvos elektrinėje statyba;
  • Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE teritorijoje.