Spausdinti

Elektrėnų kompleksas

Spausdinti

Elektrėnų kompleksas (EK) yra „Lietuvos energijos gamybos“ padalinys, gaminantis elektros ir šilumos energiją bei teikiantis elektros energetikos sistemines paslaugas. Rezervinę elektrinę, kombinuoto ciklo bloką, biokuro ir garo katilines apjungiantis EK yra įsikūrusi apie 2 km nuo šiaurės rytuose esančio Elektrėnų miesto. 2009 m. gruodžio 31 d. sustabdžius Ignalinos atominę elektrinę (sustabdyta 2009 gruodžio 31 d.), „Lietuvos energijos gamyba“ tapo didžiausius elektros energijos pajėgumus generuojančia įmone Lietuvoje.

Kombinuoto ciklo blokas, veiklos pradžia: 2012 m. ruduo

341_zoomed_elektrenai-4.jpg (zoomed, 670x389)

EK techniniai rodikliai:

  • Galia 1045 MW.
  • Du rezervinės elektrinės blokai po 300 MW (7 ir 8 blokai; šie blokai turi dūmų valymo įenginius, gali veikti naudodami dujas ir skystą kurą).
  • Dujinis kombinuoto ciklo blokas – 445 MW.

2015 m. parduota 1,07 TWh elektros energijos, pagamintos EK (įskaitant kombinuoto ciklo bloką).

EK istorija

Rezervinė elektrinė (buvusi Lietuvos elektrinė) pradėta statyti 1960 m. vasarą, o užbaigta 1972 m. rugsėjį. Ji tapo didžiausia šilumine elektrine Lietuvoje. Elektrinės darbo režimas tuo metu buvo labai intensyvus ir ji visą laiką dirbo pilnu pajėgumu, tenkindama energetinės sistemos poreikius ir per metus pagamindama iki 9 mlrd. kWh elektros energijos.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, elektrinės darbo režimas pasikeitė. Pagrindiniu pigios elektros energijos tiekėju tapo Ignalinos atominė elektrinė. Elektrinei teko labai svarbus uždavinys – rezervuoti Ignalinos AE blokus, neplanuotai jiems sustojus ar dengti elektros energijos poreikį regione esant kitiems elektros sistemos sutrikimo atvejams.

Keičiantis ekonominei situacijai iškilo ir alternatyvaus kuro naudojimo poreikis. Brangstant naftai, teko riboti iki tol buvusio pagrindinio kuro – mazuto – deginimą. Atlikus pramoninius bandymus ir įdiegus atitinkamą įrangą, kūrenimui imta naudoti orimulsija (1995 m. pastatytas elektrostatinis filtras 2-ajame bloke), vėliau MSAR (emulsuotas kuras, Multiphase Superfine Atomised Residue – Daugiafazės aukščiausios rūšies suskaidytos frakcijos).

Įrengimų tinkamai būklei palaikyti reguliariai buvo atliekami planiniai remontai, kartu diegiamos atsirandančios naujovės, didinančios įrengimų patikimumą bei ekonomiškumą. 1997 metais buvo užbaigta 330 kV skirstyklos rekonstrukcija, taip pat atliktas modernizavimas gerinant elektrinės aplinkosauginę būklę, įdiegti dūmų valymo įrenginiai (7 ir 8 blokuose), sumontuoti žemos oksidų išeigos degikliai (išskyrus 3 ir 4 blokuose).

Po rekonstrukcijos elektrinė tapo viena moderniausių energetikos sistemoje, atitinkanti Lietuvos ir Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams.