Spausdinti

Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamybos“ valdoma Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse, išsidėsčiusi į šiaurę nuo Kruonio miestelio, Kaišiadorių rajone. Šio tipo elektrinės priskiriamos naujos kartos energetiniams objektams. KHAE skirta subalansuoti elektros gamybą ir suvartojimą, taip pat avarijų energetikos sistemoje prevencijai bei jų likvidavimui. KHAE užtikrina avarinį Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervą.

KHAE

Kai energetinės  sistemos  apkrova  maža  ir  yra  daug  pigios perteklinės  energijos (nakties metu), KHAE  agregatai, įjungti  siurblio  režimu,  kelia  vandenį  iš  Kauno  marių  į  dirbtinį  aukštutinį 303 ha ploto  baseiną, esantį  100 m  aukščiau Kauno marių vandens lygio. Dieną, kai atsiranda energijos poreikis, KHAE  gali dirbti  kaip  įprasta hidroelektrinė. Sisteminių  avarijų  prevencijai  ir  likvidavimui  svarbu, kad  KHAE agregatai  užtikrina  greitą rezervinę galią – visu pajėgumu į tinklą sugeba įsijungti  mažiau  nei  per 2 min. KHAE agregatai pasiruošę automatiškai leistis nuo sistemos priešavarinės automatikos ir kompensuoti galios deficitą. Kitos ne mažiau svarbios  KHAE  funkcijos  –  sistemos  apkrovos  netolygumų  lyginimas, įtampos  ir  dažnio  reguliavimas, sugebėjimas pasileisti po sisteminės avarijos („Black start“).

KHAE techniniai rodikliai:

  • Galia 900 MW, 4 agregatai po 225 MW.
  • Ciklo naudingo veiksmo koeficientas – 0,74.
  • Galia generatoriaus režime – 225 MW.
  • Galia siurblio režime – 220 MW.

2017 m. parduota 0,55 TWh elektros energijos, pagamintos KHAE.

KHAE istorija

Pradėjus statyti galingą šiluminę elektrinę Elektrėnuose ir numačius, kad ateityje bus statoma atominė jėgainė, 1967 m. buvo nutarta, jog reikia statyti ir hidroakumuliacinę elektrinę, kuri reguliuotų energetinės sistemos darbą išlygindama apkrovimų netolygumus, t. y. gerintų elektros energijos tiekimo kokybę, o įvykus avarijai sistemoje, savo veikla kompensuotų energijos deficitą. Išnagrinėjus šešias galimas tokios elektrinės statybų vietas perspektyviausia pasirodė Kruonio – 1600 MW potencialios generuojamos galios jėgainė. Esminis Kruonio HAE ekonominis pranašumas – žemutiniam tvenkiniui galima panaudoti 63,5 km² ploto Kauno marias.

Detalus projektavimas pareikalavo ketverių metų. Techninis projektas buvo patvirtintas 1978 m. ir 1984 m. buvo įbetonuotas KHAE pastato kertinis akmuo. Projektuojamai 1600 MW elektrinės galiai buvo numatyta pastatyti 8 agregatus po 200 MW, tačiau vėliau jos galia buvo sumažinta, statant tik 4 agregatus. Dėl politinės ir ekonominės situacijos kaitos, pirmasis agregatas buvo paleistas 1992 m., agregatų galia buvo padidinta iki 225 MW. Ketvirtasis elektrinės agregatas pradėjo veikti dar po šešerių metų, 1998 m..

KHAE, skatindama atsinaujinančios energijos gamybą, pradėjo eksploatuoti didžiausią Lietuvoje saulės energijos panaudojimo sistemą. Ši alternatyvius energijos šaltinius naudojanti sistema ne tik tausoja aplinką, bet ir leidžia sutaupyti. Šiuo būdu šildomas vanduo šiltuoju metų laiku visiškai patenkina elektrinės ūkinėms reikmės naudojamo karšto vandens poreikius.