Spausdinti

Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamybos“ valdoma KHE – didžiausia atsinaujinančius išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje. Šiuo metu elektrinė kasmet pagamina apie 4 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos, arba daugiau kaip 40 proc. visos energijos, gaminamos šalyje naudojant atsinaujinančius išteklius. Nepaisant nedidelės galios, KHE garantuoja Lietuvos energetinės sistemos stabilumą.

KHE

KHE 2010 m. buvo baigti rekonstravimo darbai, kuriuos atlikus padidėjo elektrinės patikimumas, efektyvumas, taip pat sumažėjo techninės priežiūros sąnaudos bei buvo užtikrintas aptarnaujančio personalo saugus darbas pagal Europos Sąjungos direktyvas. Įvykus totalinei avarijai energetinėje sistemoje, rekonstrukcijos metu įdiegta naujausia įranga užtikrina sėkmingą hidro agregatų paleidimą ir energetinės sistemos atstatymą. KHE  ir KHAE yra Lietuvos energetikos sistemos elektrinės, galinčios pradėti veikti ištikus visuotinei sistemos avarijai.

KHE techniniai rodikliai:

  • Galia 100,8 MW, 4 agregatai po 25,2 MW.
  • Didžiausia patvanka – 24,6 m, slėgimo fronto ilgis – apie 1,5 km, vidutinis daugiametis debitas – 259 m³/s, vandens pralaidumas normaliomis sąlygomis – 3030 m³/s.
  • Generatorius suka 4 reaktyvinės turbinos su pasukamomis mentėmis. Pro vieną turbiną prateka iki 158 m³/s vandens (dirbant visu pajėgumu), pro visas turbinas prateka 632 m³/s vandens.

2017 m. parduota 0,46 TWh elektros energijos, pagamintos KHE.

KHE istorija

Nemuno hidroresursų panaudojimu rimtai susirūpinta po Antrojo pasaulinio karo. 1948–1951 m. prieš pradedant statyti hidroelektrinę, buvo ištirti visi Nemuno hidroresursai, sudaryta jų naudojimo schema. Pirmieji Kauno hidroelektrinės statybos darbai prasidėjo 1955 m. Statant elektrinę, reikėjo iškasti 5 mln. kub. m. grunto, supilti 3,5 mln. kub. m. žemių. Pastatyta betono gamykla, paklota 252 tūkst. kub. m. betono ir gelžbetonio. Svarbiausias statybos baras buvo pagrindinė dauba. Reikėjo iškasti keliolikos metrų gylio daubą, pasiekti amžiais nejudintą, kaip uola kietą priemolį ir ant jo padėti betoninius elektrinės pamatus.

1959 m. buvo pertvenkta senoji Nemuno vaga, ties Pažaisliu išsiliejo Kauno marios. Dešiniajame Nemuno krante šalia elektrinės pastatyta 110 kV atvira skirstykla, mašinų pastate sumontuoti įrengimai. Tais pačiais metais įjungtas pirmasis hidroagregatas. Elektros energiją gavo Kaunas, Vilnius, Šiauliai. 1960 m. hidroelektrinė pasiekė projektinę 90 MW galią, buvo įjungtos beveik visos 110 kV elektros tiekimo linijos. Tuo metu KHE elektros energijos gamyba sudarė 30 proc. visos elektros energijos gamybos Lietuvoje.

Pradėjus veikti Ignalinos atominei elektrinei, KHE lyginamasis svoris elektros energijos gamybos sistemoje nukrito iki 2 proc. Tačiau tai nemažina elektrinės reikšmės. KHE yra hidroenergetikos efektyvumo pavyzdys – jos pagamintos 1 kWh elektros energijos savikaina 1990 m. nesiekė nė 0,2 kp, o 1995 m. kainavo tik 0,79 ct, kai vidutinė 1 kWh savikaina Lietuvos energetinėje sistemoje buvo 10,73 ct (apie 14 kartų brangiau).

Elektrinės statybos išlaidos atsipirko maždaug per 3,3 metų. Žinant, kad 1 kWh hidroenergijos taupo apie 340 g sutartinio kuro, Kauno HE kasmet sutaupo po 125 000 t akmens anglies arba 88 000 t naftos. Kauno HE reikšmė nėra vien energetinė. Išilgai užtvankos nutiestas kelias ir geležinkelis. Hidroelektrinė apsaugo Kauno miestą nuo pavasario potvynių: tvenkinyje lieka ir ištirpsta vidurinio Nemuno ruožo ledai, iš marių imamas vanduo pramonei, laukų drėkinimui, be to, Kauno marios – puiki kauniečių poilsio vieta.

2010-aisiais KHE buvo modernizuota didinant energijos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą. Po rekonstrukcijos hidroelektrinės veikimo efektyvumas padidėjo 4 proc., o patikimumas – net tris kartus. Buvo 25 metais pratęstas jos eksploatavimo laikas, agregatų kapitalinių remontų periodiškumas pailgintas nuo 5 iki 20 metų.

KHE rekonstravimas žymiai sumažino gamtosauginę riziką, kadangi anksčiau įrengimuose naudota alyva buvo utilizuota ir pakeista ekologiška, aplinkai „draugiška“ alyva. Nauja hidroturbinų konstrukcija užtikrina saugią eksploataciją (alyva nepatenka į Nemuną). Sumontuota šiukšlių sulaikymo įranga leidžia surinkti visas atplaukiančias Nemunu šiukšles ir jas utilizuoti. Hidroelektrinė šiuo metu vykdo visus jai keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus.

2014 metais KHE suteiktas Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės vardas. Elektrinė šį vardą gavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuriuo siekiama įamžinti išskirtinius pirmojo atkurtos valstybės Prezidento Algirdo Brazausko nuopelnus Lietuvai.