Spausdinti

Rezervinė elektrinė

Spausdinti

Jos pajėgumus sudaro tretinio avarinio galios rezervo funkciją atliekantys du senieji EK blokai – 7 ir 8, veiklą pradėję atitinkamai 1968 ir 1971 metais. Šių ES taršos reikalavimus deginant mazutą atitinkančių blokų galia siekia po 300 MW.

Susitvarkymo darbai

3 ir 4 blokai

Nuosekliai įgyvendindama veiklos strategiją ir atsižvelgdama į situaciją rinkoje Bendrovė 2012 metais  sustabdė neefektyvius 3 ir 4 rezervinės elektrinės blokus (galia po 150 MW) bei pradėjo jų demontavimą. Darbai truko iki 2014-ųjų pabaigos.

1 ir 2 blokai

2015 m. užbaigus šilumos gamybos įrenginių plėtros Elektrėnuose pro­jektą, elektrinės 1 ir 2 blokų, iki tol naudotų šilumos gamybai Elektrėnų miesto gyventojams bei pramonei šaltuoju metų laiku, tolimesnis eksploatavimas tapo nebetikslingas.

Įvertinus tai, kad blokais paga­mintos elektros energijos kaina yra nekonkurencinga rinkoje, o jų atsisakymas padės mažinti viešuosius interesus atitin­kančių paslaugų (VIAP) poreikį ir galutinį elektros energijos tarifą vartotojams, nuspręsta šiuos 150 MW galios blokus demontuoti.

Jau yra demontuota ir utilizuota blokų šiluminė izoliacija, katilų mūras, demontuojami blokų įrenginiai ir prietaisai, dalį jų parduodant kaip metalo laužą, likusią, dar tinkamą naudoti įrangą – parduodant rinkoje. Iki 2016 m. vidurio atlikta 70 proc. šių blokų demontavimo darbų.

5 ir 6 blokai

2015 m. Bendrovės Valdyba priėmė sprendimą nuo 2016 metų, pradėjus veikti naujoms elektros perdavimo tinklo jungtims su Švedija ir Lenkija, nutraukti 5 ir 6 Elektrėnuose veikiančios rezervinės Elektrinės blokų eksploataciją. Šių blokų demontavimo darbai preliminariai prasidės 2017 m. pradžioje, pabaigus 1 ir 2 blokų demontavimą.

5 ir 6 elektrinės blokai, kurių abiejų galia siekia po 300 MW., baigiami eksploatuoti dėl prastos techninės būklės, mažo panaudojimo potencialo ateityje ir didelių išlaikymo kaštų. Šie 1967-1968 m. elektros energiją pradėję gaminti blokai neveikė jau kelerius metus, buvo konservuojami.

Įvertinus situaciją rinkoje, gamtinių dujų kainą, žemą blokų naudingo veikimo koeficientą, didelius išlaikymo kaštus, senaisiais Elektrėnų blokais gaminama elektros energija jau kurį laiką nebuvo konkurencinga.