Spausdinti

Kas yra „Žaliasis protokolas“?

Spausdinti

„Žaliasis protokolas“ - laisva valia įmonių pasirašomas susitarimas, kuriuo jos patvirtina, kad yra susipažinusios su socialinės atsakomybės iniciatyvos „Tiek, kiek reikia" idėjomis, skatinančiomis racionalų elektros energijos vartojimą, šioms idėjoms pritaria ir pasižada jas taikyti praktikoje:

  •   įgyvendinti energijos vartojimo efektvumo priemones,
  •   prisidėti prie Europos ir viso pasaulio aplinkos apsaugos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos mažinimo,
  •   skatinti tai daryti savo darbuotojus, kolegas, artimuosius,
  •   kurti energiją tausojančios visuomenės tradicijas.

„Lietuvos energijos gamyba“ „Žaliojo protokolo“ nare tapo 2011 m.