Spausdinti

Viešieji pirkimai

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“, būdama perkančiąja organizacija, pirkimus vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Bendrovės Supaprastintų pirkimų taisyklių nustatyta tvarka.

Nuo 2014 m. spalio 1 d. visus „Lietuvos energijos gamybos“ pirkimus pagal įgaliojimą atlieka „Lietuvos energijos“ grupės įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro „Lietuvos energijos gamyba“.

Informacija apie „Lietuvos energijos gamyba“, AB, vykdomus pirkimus skelbiama UAB Verslo aptarnavimo centras interneto svetainėje: www.vac.le.lt