Spausdinti

Vilniaus TE-3

Spausdinti

Bendrovė 2018 m. balandį iš savo pagrindinio akcininko energetikos holdingo „Lietuvos energija“ perėmė  Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (TE-3). Elektrinėje pagrindinė veikla nevykdoma nuo 2016 m. sausio.
 
Siekiant racionaliai ir efektyviai išnaudoti šį Bendrovės turtą, 2018 m. Bendrovė atliko studiją, kuria įvertintos galimos Vilniaus TE-3 komplekso panaudojimo alternatyvos. Trumpuoju laikotarpiu nuspręsta optimizuoti elektrinės kaštus, įdiegiant priemones, kurios leistų sumažinti šio komplekso priežiūros ir valdymo sąnaudas. Tuo pačiu svarstomos įvairios galimos elektrinės plėtros alternatyvos.
 
Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą (nuoroda į dokumentą).