Spausdinti

Veiklos politikos

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“ savo veikloje vadovaujasi šiomis „Lietuvos energijos“ įmonių grupės politikomis, su kuriomis yra supažindinti visi bendrovės darbuotojai:

Dividendų politika

Nulinės tolerancijos korupcijai politika 

Įmonės nulinė tolerancija korupcijai:

 • viešai įsipareigojame nepažeisti su veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas
 • įsipareigojame kovoti prieš korupciją
 • vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją
 • nulinė tolerancija korupcijai taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams
 • įmonė edukuoja darbuotojus apie kovą prieš korupciją. (Pavyzdžiui, 2017 m. gegužės 18 d. įmonės darbuotojai dalyvavo Finansų ministerijoje vykdomuose STT mokymuose dėl veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo.)
 • įmonė aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų/negalimų dovanų bei kitų naudų
 • įmonė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų - tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms
 • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra tobulinama, atnaujinama, pildoma. Paskirti asmenys atsakingi už politikos įgyvendinimą

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

„Lietuvos energijos gamyba“, AB Darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos politikos reziumė:

Siekdami užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią elektros energijos gamybą bei energetinės sistemos patikimą darbą avarijos atveju, Bendrovė teisės aktuose nustatyta tvarka įgyvendina šias priemones:

 1. vertina darbuotojų darbo vietose ir aplinkoje veikiančius bei Bendrovės technologinių procesų įtakojamus pavojus, numato priemones rizikai išvengti ar sumažinti;
 2. skiria išteklius darbuotojų darbo rūbų ir asmens apsaugos priemonių įsigijimui;
 3. skiria išteklius darbuotojų sužeidimų ir susirgimų prevencijai darbo vietose vykdyti;
 4. skiria išteklius darbuotojų priklausomybių prevencijai darbo vietose vykdyti;
 5. analizuoja Bendrovės veikloje daromą bei galimą neigiamą poveikį aplinkai, planuoja ir įgyvendina priemones jam valdyti bei mažinti, didžiausią dėmesį skiriant taršos prevencijai;
 6. analizuoja DSS ir aplinkosaugos rodiklius bei nuolat gerina DSS ir aplinkosaugos vadybos sistemų, atitinkančių standartų OHSAS 18001 ir ISO 14001 reikalavimus, veiksmingumą;
 7. vykdo Bendrovės prisiimtus Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitus reikalavimus DSS bei aplinkosaugos srityje;
 8. skiria prioritetą šilumos energijos gamyboje naudoti biokurą;
 9. skiria išteklius įgyvendinti investicinius projektus, mažinančius šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir mažinančius galimai užterštų teritorijų užterštumą;
 10. kelia Bendrovėje dirbantiems rangovams Bendrovės prisiimtus DSS bei aplinkos apsaugos reikalavimus.

Socialinės atsakomybės politika

„Lietuvos energijos gamyba“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais, todėl būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite savo įtarimus dėl jų. Konfidencialumą garantuojame.

Pranešti apie įtariamus ar esamus pažeidimus galite naudodamiesi Pasitikėjimo linija: +370 640 88889, el.paštas pasitikejimolinija@le.lt

Pasitikėjimo linija garantuoja konfidencialumą, įsipareigojama neatskleisti pranešimą pateikusio asmens tapatybės. Įmonė netaiko jokių susidorojimo veiksmų pranešusiems asmenims.