Spausdinti

Stebėtojų taryba

Spausdinti

Stebėtojų taryba suformuojama ketverių metų kadencijai. Tarybą, kurią turi sudaryti ne mažiau nei vienas trečdalis nepriklausomų narių, renka bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės įstatuose numatytos stebėtojų tarybos kompetencijos apima valdybos ir generalinio direktoriaus veiklos priežiūrą, atsiliepimų ir pasiūlymų dėl bendrovės strategijos, finansų, bendrovės organų veiklos ir jų priimtų sprendimų teikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybai ir generaliniam direktoriui.

Šiuo metu „Lietuvos energijos gamybos“ stebėtojų tarybą sudaro:

keizeris_f8_ok_2.jpg (500x500)

Dominykas Tučkus

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Kadencijos pradžia:
2018 m. kovo 26 d. (stebėtojų tarybos pirmininkas nuo 2018 m. balandžio 3 d.)

Išsilavinimas:
Verslo vadybos ir administravimo bakalauro laipsnis, Finansų magistro laipsnis, L. Bocconi universitetas (Milanas, Italija)

Darbo patirtis:
Dirbo finansų analitiku ir konsultantu įvairiose įmonėse Lietuvoje ir užsienyje. Energetikos srityje dirba nuo 2011 metų. Vadovavo bendrovei „Litgas“, 2015 m. pirmąkart tapo „Lietuvos energijos“ valdybos nariu. Yra „Elektroninių mokėjimų agentūros“ stebėtojų tarybos narys, eina valdybos pirmininko pareigas bendrovėse „Energijos tiekimas“, „Litgas“ bei „Lietuvos dujų tiekimas“.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energija“, UAB, valdybos narys, Infrastruktūros ir plėtos direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.

Živilė Skibarkienė 

Stebėtojų tarybos narė

 

Kadencijos pradžia:
2018 m. kovo 26 d.

Išsilavinimas:
Socialinių mokslų krypties daktaro disertacija, Mykolo Romerio universitetas
Teisės magistro laispsnis, Vilniaus universitetas.

Darbo patirtis:
Ėjo „Šiaulių banko“ Teisės ir administravimo tarnybos vadovės pareigas, banke „Finasta“ buvo generalinio direktoriaus pavaduotoja ir valdybos nare, o bendrovėje „Luminor“ atitikties vadove.

Pagrindinė darbovietė:
„Lietuvos energija“, UAB, valdybos narė, Organizacinio vystymo direktorė.

Bendrovės akcijų neturi.

 

Rimgaudas Kalvaitis                                 

Nepriklausomas narys

 

Kadencijos pradžia:
2018 m. kovo 26 d.

Išsilavinimas:
Fizikos magistro laipsnis, Vilniaus universitetas.

Darbo patirtis:
Sukaupė verslo valdymo patirtį būdamas generaliniu direktoriumi tokiose aukštųjų technologijų įmonėse, kaip „Ericsson Lietuva“, „Teletower“, „BOD Group“, buvo jų valdybų nariu. Šiuo metu yra AB Lietuvos radijo ir televizijos centras valdybos narys, vadovauja UAB „Technology Competence Center“

Pagrindinė darbovietė:
UAB „Technology Competence Center“, direktorius.

Bendrovės akcijų neturi.