Spausdinti

Darbo užmokestis

Spausdinti

Informacija apie valdymo ir priežiūros organų narių darbo užmokestį 2018 m. III ketv. (prieš mokesčius, eurų)

Pareigos
Vardas, pavardė Vidutinė pastovioji mėnesinio atlygio dalis 1/12 metinės kintamos atlygio dalies už praėjusių metų rezultatus Vidutinis mėnesinis atlygis už stebėtojų tarybos nario veiklą Vidutinis mėnesinis atlygis už valdybos nario veiklą
Kitos išmokos
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
Rimgaudas Kalvaitis neaktualu
neaktualu
1 009
neaktualu
-
Generalinis direktorius Eglė Čiužaitė 4 700 1 381 neaktualu neaktualu neaktualu
Valdybos pirmininkas Eglė Čiužaitė neaktualu neaktualu neaktualu 1 448 -
Valdybos narys Darius Kucinas neaktualu neaktualu neaktualu 869 -
Valdybos narys Mindaugas Kvekšas neaktualu neaktualu neaktualu 869 -

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

 
Generalinis direktorius
Aukščiausio lygmens vadovai
Vidurinio lygmens vadovai
Ekspertai, specialistai
Darbininkai
Iš viso
Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį laikotarpio pabaigai
1
3
35
203
133
375
Vidutinis darbo užmokestis (prieš mokesčius, eurų)
6 338
4 476
2 438
1 481
1 018
1 443

Daugiau informacijos apie Bendrovės vadovybei ir darbuotojams mokamą atlygį, atlygio politiką ir kt. pateikiama Bendrovės finansinėse ir veiklos ataskaitose.