Spausdinti

Apie mus

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“ yra strateginės svarbos bendrovė, vienijanti valstybės valdomus elektros energijos gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę bei Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę.

Pagrindinis „Lietuvos energijos gamybos“ uždavinys – sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo. Elektrėnų komplekse bendrovė gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir savo reikmėms.

„Lietuvos energijos gamybos“ strateginiai tikslai yra didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams, didinti veiklos efektyvumą, įtraukti ir įgalinti darbuotojus, diversifikuoti ir plėsti veiklą.

Siekdama tinkamai ir efektyviai vykdyti pavestas funkcijas, bendrovė didelę reikšmę skiria techninei ir mokslinei pažangai, specialistų ugdymui, savo veikloje intensyviai diegia mokslo ir technikos naujoves.

Misija

„Lietuvos energijos gamybos“ misija – būti patikima ir pažangia energijos gamybos įmone, teikiančia energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas.

Vizija

„Lietuvos energijos gamybos“ vizija – tapti konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos ir paslaugų centru.

Tikslai

„Lietuvos energijos gamybos“ strateginiai tikslai – didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams, didinti veiklos efektyvumą, įtraukti ir įgalinti darbuotojus, diversifikuoti ir plėsti veiklą.

Šių tikslų bendrovė siekia remdamasi pamatinėmis vertybėmis: atsakomybe, bendradarbiavimu ir rezultatu.